Bharat Ki Kahani, Meenakashi Lekhi Ki Zubaani | Podcast on Freedom Movement | Azadi Ka Amrit Mahotsav, Government of India.

Bharat Ki Kahani, Meenakashi Lekhi Ki Zubaani

Bharat Ki Kahani, Meenakashi Lekhi Ki Zubaani

Bharat Ki Kahani, Meenakashi Lekhi Ki Zubaani

This podcast series is a tribute to India’s freedom struggle, narrated by Smt. Meenakashi Lekhi (Minister of State for External Affairs and Culture, India)

#

Title

1 Jhalkari Bai

2 Rani Abakka

3 Birsa Munda

4 Gulab Kaur

5 Rani Chennamma

6 Accamma Cherian

7 Rani Tarabai

8 Ahilya Bai Holkar

9 Khudiram Bose

10 Rani Avanti Bai

11 Rudramma Devi of Warangal

12 Rani Gaidinliu

13 Madam Bikaji Cama

14 Lala Hardayal

15 Durgabai Deshmukh

16 Veer Kunwar Singh

17 Subhadra KumariChauhan

18 Balbhadra Kunwar Chhetr

19 Balmukund Bissa

20 Basant Kumar Biswas

21 Baba Kanshi Ram

22 Chapekar Brothers

23 Uda Devi Passi

24 Shyamji Krishna Varma

25 Raj Kumari Gupta

26 Mata Bhag Kaur

27 Neera Arya

28 Rajkumari Amrit Kaur

29 Sardar Ajit Singh

30 Bhima Nayak

31 Haipou Jadonang

32 Laxman Naik

33 Leela Nag

34 Alluri Sitarama Raju

35 Velu Nachiyar

36 Kamladevi Chhattopadhyay

37 Helen Lepcha

38 Matangini Hazra

39 Tirupur Kumaran

40 Kanhaiyalal Dutt

41 Veer Surendar Sai

42 Subramaniya Bharathiyar

43 Veerapandiya Kattabomman

44 Pritilata Waddedar

45 Kuyili

46 Bipin Chandra Pal

47 U Tirot Sing

48 Veer Narayan Singh

49 Naipal Singh Bahadur

50 Matmur Jamoh

51 Tantia Bhil

52 Banta Singh

53 Basawon Sinha

54 Madhusudhan Das

55 Rash Behari Bose

56 Thakur Roshan Singh

57 Karnad Sadashiv Rao

58 Trailokyanath Chakraborty

59 Lachit Borphukan

60 Bishni Devi Shah

61 Durgawati Devi

62 Ripudaman Singh

63 Kalu Singh Mahra

64 Wazir Ramsingh Pathania

65 Chittu Pandey

66 Naiki Devi

67 Kanhaiyalal Meneklal Munshi

68 Sarla Devi Chaudharani

69 Rani Durgawati

70 Taji Dele

71 Dhanwantri Mahey

72 Siewdass Sadhu

73 Sher Jung

74 Thakur Vishwa Narain Singh

75 Spiritual Icons

76 Pingali Venkayya

Also Available on :


Top